null
null

Privacy VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Basic-Fit International B.V., Nederland, Wegalaan 60, 2132 JC Hoofddorp, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34314877 en aan haar gelieerde ondernemingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje.PRIVACYVERKLARING

Als je bij Basic-Fit gaat solliciteren en de website jobs.basic-fit.com bezoekt, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Basic-Fit jobs willen we transparant zijn. Vanzelfsprekend gaat Basic-Fit uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Basic-Fit.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele versie vind je altijd op onze jobs website.


SOLLICITEREN VIA JOBS.BASIC-FIT.COM

Als je solliciteert op een vacature via de website jobs.basic-fit.com, kun je een online formulier invullen waarbij voor de afhandeling van jouw sollicitatie de nodige gegevens worden gevraagd. Daarnaast kun je je cv en motivatie uploaden.


WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Ten behoeve van een sollicitatieprocedure bij Basic-Fit kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken, afhankelijk van het type functie en de fase van de sollicitatie:

  • CV
  • Motivatiebrief
  • Correspondentie met jou
  • Eventuele uitslagen van assessments
  • Verslaglegging over het sollicitatiegesprek
  • Eventuele referenties
  • Salarisindicatie
  • Eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden


HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Basic-Fit zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Basic-Fit zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.


HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

De gegevens die wij verwerken ten behoeve van de sollicitatieprocedure worden door Basic-Fit bewaard gedurende een periode van minimaal 4 weken en maximaal 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure. In beginsel worden de gegevens na 4 weken verwijderd, maar bij kandidaten waarvan wij verwachten dat er op een later moment een passende functie kan zijn, bewaren wij de gegevens tot maximaal 1 jaar. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met jou en je mag te allen tijde vragen je gegevens toch eerder te verwijderen.

Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Basic-Fit, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.


VERSTREKT BASIC-FIT GEGEVENS AAN DERDEN?

Basic-Fit verstrekt of verkoopt geen gegevens aan derden. Basic-Fit kan echter in uitzonderlijke gevallen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan een daartoe bevoegde autoriteit. Zoals bijvoorbeeld de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.JOUW PRIVACY RECHTEN

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. Daarnaast kun je te allen tijde een verzoek indienen om jouw gegevens te laten corrigeren, of te laten wissen als jij niet langer bij ons wilt solliciteren.


Je kunt daarvoor een verzoek sturen naar privacy@basic-fit.com of een verzoek per post sturen naar:

Basic-Fit

T.a.v. de Privacy Officer

Wegalaan 60

2132 JC Hoofddorp

Nederland


Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, en vermeld daarbij in ieder geval jouw naam, adres en telefoonnummer. Het is van belang dat wij voldoende gegevens van jou ontvangen om te kunnen verifiëren dat jij ook degene bent die gerechtigd is een dergelijk verzoek te doen.

Voor overige vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Basic-Fit kun je contact opnemen met privacy@basicfit.com.